Esteettömyys on jokaisen perusoikeus

Yritysten ja tapahtumien esteettömyyskartoitukset

Tapahtumien esteettömyyskartoitus

Asiakkaat viihtyvät toimitiloissasi/tapahtumassasi ja tulevat myös uudestaan!

Mitä tehdään

  • Ennen kartoituksen aloittamista käydään kartoituksen perusteet läpi ja sovitaan mikä tilaajan tarve ja odotukset ovat.
  • Liiketiloissa/toimipaikassa huomiota kiinnitetään esim. kynnyksiin ja portaisiin, kulkuväylien leveyteen, opasteiden sijoitteluun, levähdyspaikkoihin, valaistukseen, palvelutiskiin, ym

Esteettömyys on monelle välttämätön edellytys, että voi tapahtumaan osallistua tai yrityksessä vierailla. Sen lisäksi se lisää viihtyisyyttä, turvallisuutta ja sujuvuutta ihan kaikille. Esteettömyys on jatkuva prosessi, jota täytyy huomioida säännöllisesti.

Esteetön ympäristö saa asiakkaat kokemaan olevansa yhdenvertaisia ja arvostettuja. Samalla osoitetaan, että yritys/tapahtuma ei hyväksy syrjintää vaan kaikki ovat tervetulleita!

Tuotteelle, palvelulle tai yritykselle, joka edistää helppoa liikkumista, voidaan myöntää Invalidiliiton Helppo liikkua -tunnus. 

Turvalliset, viihtyisät ja toimivat tilat mahdollistavat omatoimisuuden