Huolehdithan isännöimäsi taloyhtiön esteettömyydestä

Taloyhtiöiden esteettömyyskartoitukset

Taloyhtiöiden esteettömyyskartoitukset

Huolehdithan isännöimäsi taloyhtiön esteettömyydestä. Jo pienilläkin muutoksilla tulee taloyhtiössä asukkaiden liikkumisesta turvallisempaa ja sujuvampaa.

Mitä tehdään

  • ennen kartoituksen aloittamista käydään kartoituksen perusteet läpi ja sovitaan mikä tilaajan tarve ja odotukset ovat
  • Huomioimme liikkumisen esteet eri apuvälineiden kanssa; rollaattorit, rattaat, pyörätuoli, ym.
  • Otamme huomioon myös opasteet ja valaistuksen yleisissä tiloissa sekä ovien avaamisen vetovoimakkuuden
  • Portaiden turvallisuus; huomionauhat, ym
  • Mukana myös ulkoalueiden turvallisuus ja haasteelliset paikat; kaltevuudet, liukkaus, sadevesikaivonkannet, ym.

Asuntoja koskevat asetukset:

Ympäristöministeriön asetus asuin-, majoitus- ja työtiloista

Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä 

Asunnon muutostyöt

Vammaispalvelulain mukaan kunnan on korvattava vaikeavammaiselle henkilölle asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta hänelle aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jos hän vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee näitä toimenpiteitä suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Lue lisää.

Turvalliset, viihtyisät ja toimivat tilat mahdollistavat omatoimisuuden