KUNTOUTUSOHJAUS

Ohjaan, neuvon ja tuen

Olen valmistunut kuntoutuksen ohjaajaksi (AMK) Satakunnan ammattikorkeakoulusta vuonna 2014. Koulutus tukee fysioterapeutin ja esteettömyyskartoittajan työtäni erinomaisesti. Terapian sijaan kuntoutusohjaajan toimenkuva on enemmän ohjausta ja neuvontaa.

Esteko Oy yrityksessäni olen keskittynyt esteettömyyteen. Esteellisyyteen voi törmätä myös erilaisten lomakkeiden löytämisessä ja täyttämisessä. Näihin asioihin tarjoan palvelujani esim. vanhuksille, vammaisille ja vaikkapa omaishoitajille. Neuvon erilaisten apuvälineiden hankinnassa ja teen arvioita toimintakyvystä sekä muistista.

Kuntoutusohjaus on kuntoutujan ja hänen lähiympäristönsä tukemista, neuvontaa ja ohjausta sekä kuntoutujan toimintamahdollisuuksiin liittyvistä palveluista tiedottamista, jotta turvataan kuntoutusprosessin tarkoituksenmukainen eteneminen. Kuntoutusohjaus lisää konkreettisin toimin kuntoutujan ja/tai pitkäaikaisesti sairaan mahdollisuuksia itsenäiseen selviytymiseen, hyvinvointiin ja elämänhallintaan.

Kuntoutusohjauksessa arvioidaan yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti kuntoutujan toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä ja elämänhallintaa hänen omissa arjen toimintaympäristöissään, huomioiden myös kuntoutujan mahdollisuudet osallistua yhteiskunnallisiin ja vapaa-ajan toimintoihin. Arvioinnin avulla selvitetään kuntoutuksen ja palveluiden tarvetta

Ota yhteyttä!

Turvalliset, viihtyisät ja toimivat tilat mahdollistavat omatoimisuuden