KOULUTUKSET JA KATSELMOINNIT

Räätälöidyt koulutukset tilaajan tarpeen mukaan

Koulutukset

  •  Henkilökunnan kohtaaminen aisti- ja liikuntaesteisen henkilön kanssa sekä heidän avustaminen
  • Tilojen selkeyttäminen liikkumisen suhteen; yleiset ”kompastuskivet”
  • Opasteiden sijoittelu ja näkyvyys, kirjainkoot
  • Portaat, luiskat, kynnykset; miten helpotan kulkua
  • Koulutuksessa painotamme ymmärrystä, miksi tiettyjä ratkaisuja esteettömyydessä tarvitaan
  • Peruspaketti; mitä jokaisen on hyvä kiinnittää huomiota

Katselmoinnit

  • Kulkuväylät
  • Kaupunkien taajama-alueet
  • Keskustat
  • Kauppakeskukset

Pyydä tarjous – Räätälöidään haluamasi koulutus!

Esteettömyys koulutukset ja konsultoinnit

Turvalliset, viihtyisät ja toimivat tilat mahdollistavat omatoimisuuden