Jokaiseen kotiin turvallista ja sujuvaa arkea

Kodin esteettömyyskartoitus​

Kodin esteettömyyskartoitus

Kartoituksen jälkeen liikut ja toimit kotona turvallisemmin välttäen kaatumisia ja tapaturmia. Pääset vaivattomammin tilasta toiseen ja myös pesutilojen turvallisuus ja käytön helppous otetaan huomioon.

Mitä tehdään

Asiantuntijan toteuttama kodin turvallisuus-  ja esteettömyyskartoitus, joka ottaa huomioon tarvittaessa myös muistisairaudet

  • Tarpeen esim. sairaalasta tai vuodeosastolta kotiutuessa
  • Tarkistetaan mm ergonomia, peseytyminen ja valaistus
  • Lopputuloksena kirjallinen raportti, jossa mukana erilaiset mittaukset, kuvat sekä muutosehdotukset  (kynnykset, ovet, tasot, vaateripustimet, tuolien korkeudet, ym.)

Hyödynnä kotitalousvähennys!

Lue lisää Verohallinnon sivulta.

Asunnon muutostyöt

Vammaispalvelulain mukaan kunnan on korvattava vaikeavammaiselle henkilölle asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta hänelle aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jos hän vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee näitä toimenpiteitä suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. 

Lue lisää:

Vammaispalvelujen käsikirja

ARA – asunnonmuutostyöt

Turvalliset, viihtyisät ja toimivat tilat mahdollistavat omatoimisuuden